مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران) کتاب درسنامه پژوهش را وارد بازار نشر کرد.

چاپ سه کتاب جدید توسط نشر هاجر

شناسه خبر : 9644

1392/06/28

تعداد بازدید : 1186

چاپ  سه کتاب جدید توسط نشر هاجر
کتاب درسنامه پژوهش دریچه ایست باز برای پژوهشگران و علاقه مندان در زمینه نشر که در 288 صفحه و با تیراژ 7500 نسخه و با قیمت 80000 ریال به زیور طبع آراسته گردید.
مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران) کتاب درسنامه پژوهش را وارد بازار نشر کرد.
این کتاب به قلم دکتر مجید حیدری فر در 4 فصل تدوین گردیده است: 1- پیش نیازهای پژوهش و بایسته های پژوهشگر –2- گام ها و مراحل پژوهش -  3- کارورزی داده پردازی و مهندسی پژوهش-  4- آشنایی با روش نقد اندیشه و مغالطه های رایج.
کتاب درسنامه پژوهش دریچه ایست باز برای پژوهشگران و علاقه مندان در زمینه نشر که در 288 صفحه و با تیراژ 7500 نسخه و با قیمت 80000 ریال به زیور طبع آراسته گردید.
 
همچنین مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران) دو کتاب به زبان های عربی با نام های" دروس فی علم الاصول" که شامل دوقسمت «الحلقة الاولی فی اسلوبها الثانی» و « الحلقة الثانی فی اسلوبها الثانی» می باشد و در 312 صفحه تنظیم گردیده و با تیراز 11000 نسخه و با قیمت 000/87 ریال و کتاب "تفسیر سورتی النور و الاحزاب من تفسیر المیزان" نیز که به بیان تفسیرآیات اول تا 64 سوره نور و تفسیر آیات 1 تا 73 سوره احزارب با 268 صفحه در تیراژ 4500 نسخه و با قیمت 75000 ریال را وارد بازار نشر نمود.