به گزارش مسئول اجرایی نشر هاجر

چاپ کتاب "انتخابات تجلی حماسه سیاسی"

شناسه خبر : 8949

1392/03/05

تعداد بازدید : 265

چاپ کتاب
این کتاب که نوشته سید حسین اسحاقی می باشد، پیرامون مباحث مختلفی از چگونگی خلق حماسه سیاسی در قالب انتخابات می باشد این کتاب در 78 صفحه و در تیراژ 3000 جلد به بازار عرضه خواهد شد.
این کتاب که نوشته سید حسین اسحاقی می باشد، پیرامون مباحث مختلفی از چگونگی خلق حماسه سیاسی در قالب انتخابات می باشد و در 3 فصل با موضوعات: 1- انتخابات، تجلی اراده مردم (مفهوم شناسی انتخابات، مبانی مشارکت اجتماعی در اسلام، انتخابات تجلی اراده ملی، انتخابات و مسئله اختیار، شرکت در انتخابات سبقت در کار خیر، راهبردهای دشمن برای کاهش مشارکت، نقش مردم در خنثی سازی توطئه دشمن و راه های دستیابی به مشارکت حداکثری)  2- باید و نبایدهای اخلاق انتخاباتی (چیستی اخلاق انتخاباتی، منشور اخلاقی انتخابات، مقام طلبی به جای مسئولیت پذیری، هتک حرمت و ترور شخصیت، هماهنگی گفتار و رفتار، توصیه های مهم به کاندیداها و فعالان سیاسی و اخلاق بعد از انتخابات) و 3- معیارهای سنجش شایستگی در انتخاب اصلح (ویژگی های کاندیدای اصلح و ویژگی های کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری)تدوین گردیده است.
این کتاب در 78 صفحه و در تیراژ 3000 جلد به بازار عرضه خواهد شد.