نشر هاجر

حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در غرفه نشر هاجر

شناسه خبر : 8713

1392/02/14

تعداد بازدید : 256

حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در غرفه نشر هاجر
جناب آقای حسینی، وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید خود از غرفه های بخش عمومی در غرفه مرکز نشر هاجر حضور پیدا کرده واز کتب انتشار یافته این مرکز بازدید بعمل آورد.
جناب آقای حسینی، وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید خود از غرفه های بخش عمومی در غرفه مرکز نشر هاجر حضور پیدا کرده و از کتب انتشار یافته این مرکز بازدید بعمل آورد.
در این بازدید شرح کاملی از فعالیت های صورت گرفته توسط مرکز نشرهاجر ویژه بیست و شممین نمایشگاه کتاب همچون مسابقه انسان برای زندگی بهتر و محصولات جدید خدمت جناب آقای حسینی ارائه گردید که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.