به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر شنبه مورخ 1397/06/03 کتابهای درسی استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد(یاسوج) ، ایلام و یزد به مراکز استان فرستاده شد.

شناسه خبر : 63267

1397/06/04

تعداد بازدید : 53

به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر

شنبه مورخ 1397/06/03 کتابهای درسی استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد(یاسوج) ، ایلام و یزد  به مراکز استان فرستاده شد.