احمد شایانفر مدیر عامل مرکز نشر هاجر از آغاز ارسال کتابهای درسی به مدیریت های استانی خبر داد و گفت:

شناسه خبر : 63054

1397/05/24

تعداد بازدید : 60

احمد شایانفر مدیر عامل مرکز نشر هاجر از آغاز ارسال کتابهای درسی به مدیریت های استانی خبر داد و گفت:

احمد شایانفر مدیر عامل مرکز نشر هاجر از آغاز ارسال کتابهای درسی به مدیریت های استانی خبر داد و گفت:

یکی از ماموریت های اصلی مرکز نشر هاجر، چاپ و توزیع کتاب های درسی است. این انتشارات از بدو تاسیس مرکز مدیریت حوزه های خواهران، به صورت مستمر این فعالیت را انجام داده و امسال نیز همانند سال های قبل، کلیه ی مراحل اخذ مجوز، چاپ و نشر از ابتدای تابستان آغاز شده است. به حول و قوه الهی، بیش از 350 هزار جلد کتاب برای طلاب حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور تهیه شده و از 24 مرداد به مدت 15 روز به مدارس ارسال خواهد شد.

شایانفر افزود: کتابها به صورت تجمیعی برای مدیریت های استانی ارسال می شود و این مدیریت ها عهده دار توزیع کتاب ها میان مدارس تحت پوشش خود هستند.