ارسال 100 عنوان کتاب دوره‌‌های سیر مطالعاتی طلاب خواهر توسط مرکز نشر هاجر

شناسه خبر : 62481

1397/04/27

تعداد بازدید : 82

ارسال 100 عنوان کتاب دوره‌‌های سیر مطالعاتی طلاب خواهر توسط مرکز نشر هاجر

مدیرعامل مرکز نشر هاجر گفت: با تامین 100 عنوان  کتاب مورد نظر برای دوره‌های سیر مطالعاتی طلاب خواهر این کتاب‌ها از سوی این مرکز نشر در اختیار طلاب در مناطق مختلف کشور قرار خواهد گرفت.

احمد شایانفر افزود: این کتاب‌ها در راستای تامین منابع چهارمین دوره سیر مطالعاتی که از سوی معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران اجرا می‌شود، تامین شده است.

وی ادامه داد:‌ تهیه این کتابها توسط مرکز نشر هاجر باعث شد کتابها به صورت آسان به دست طلاب برسد که پس از تجمیع درخواست‌ها و مشخص شدن تعداد کتب مورد نیاز سیرهای مطالعاتی، در کوتاه‌ترین زمان با مذاکراتی که با 50 ناشر انجام شد 100 عنوان کتاب تهیه شد.

شایانفر افزود: کتاب‌های سیر مطالعاتی در حال آماده‌سازی و بسته بندی جهت ارسال به مدیریت‌های استانی است.