آماده سازی کتابهای خریداری شده توسط مدارس علمیه خواهران برای ارسال

شناسه خبر : 59674

1397/02/20

تعداد بازدید : 96

آماده سازی کتابهای خریداری شده توسط مدارس علمیه خواهران برای ارسال
آماده سازی ارسال کتابهای خریداری شده مدارس علمیه خواهران

به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران احمد شایانفر مدیر عامل این مرکز گفت:

در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی  کتاب تهران غرفه مرکز نشر هاجردر حال آماده سازی کتاب های خریداری شده توسط مدارس علمیه خواهران جهت ارسال می باشد.