آماده سازی کتابهای خریداری شده توسط مدارس علمیه خواهران برای ارسال

شناسه خبر : 59674

1397/02/20

تعداد بازدید : 109

آماده سازی کتابهای خریداری شده توسط مدارس علمیه خواهران برای ارسال
آماده سازی ارسال کتابهای خریداری شده مدارس علمیه خواهران

به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران احمد شایانفر مدیر عامل این مرکز گفت:

در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی  کتاب تهران غرفه مرکز نشر هاجردر حال آماده سازی کتاب های خریداری شده توسط مدارس علمیه خواهران جهت ارسال می باشد.