به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران احمد شایانفر مدیر عامل این مرکز گفت:

شناسه خبر : 59672

1397/02/20

تعداد بازدید : 59

به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران احمد شایانفر مدیر عامل این مرکز گفت:

به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران احمد شایانفر مدیر عامل این مرکز گفت:

 در زمانی که تا به حال از نمایشگاه کتاب سپری شده است غرفه مرکز نشر هاجر مورد بازدید طلاب خواهر و برادر، اساتید و دانشجویان قرار گرفته است، طبق نظر سنجی هایی که از بازدیدکنندگان گرفته شده است مرکز نشر هاجر با موضوعات خوبی در نمایشگاه حضور پیدا کرده است و کتابهای زن در قرآن، درر الکلام فاطمی و رهنمودهایی به طلاب و دانشجویان جوان از کتابهای پرفروش این غرفه بوده است.