استقبال از مسابقه کتابخوانی در غرفه مرکز نشر هاجر سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شناسه خبر : 59204

1397/02/12

تعداد بازدید : 149

 استقبال از مسابقه کتابخوانی در غرفه مرکز نشر هاجر سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 استقبال از مسابقه کتابخوانی در غرفه مرکز نشر هاجر - سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- سالن ناشران عمومی راهرو 24 غرفه 25