کتاب نحو متوسطه توسط مرکز نشر هاجر به چاپ رسید.

شناسه خبر : 55368

1396/11/09

تعداد بازدید : 785

کتاب نحو متوسطه توسط مرکز نشر هاجر به چاپ رسید.

کتاب(نحو متوسطه) توسط مرکز نشر هاجر به چاپ رسید.
یه گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کتاب نحو متوسط به قلم حمید محمدی به چاپ رسید.
در تنظیم مباحث کتاب، از دو سبک قدیم و جدید استفاده شده است که در نتیجه نحو آموزان گرامی بعد از خواندن این کتاب با مباحث نحوی به هر دو سبک آشنا می شوند و برای تسهیل و تسریع در امر فرا گیری، متن درس ها با بیانی روان ارائه شده است و دروس از نظر کمی و کیفی با یکدیگر متناسب می باشند.
در این کتال یکی از مهمترین هدف های خواندن علم نحو، تسلط یافتن بر ترکیب و اعراب جمله های عربی است. جهت دست یابی به این مهم در متن درس ها بخشی از آیات قرآنی و جملات گوناگون عربی ترکیب شده است و برای نشان دادن اهمیت این موضوع، ترکیب ها در داخل کادر قرار داده شده اند.
در کتاب حاضر چند نوع تمرین آورده شده است. ابتدا پرسش هایی پیرامون مباحث درس ها طرح شده که هدف از آن یاد آوری محتوای دروس و مروری سریع بر آنها است.
در گزینش متون تمرین ها کوشش شده است تا مضامینی مناسب با شرایط روحی و فکری نحو آموزان داشته باشد لذا از آیات و روایاتی استفاده شده که تأثیرات مستقیم روحی و اخلاقی بر نحو آموزان بگذارد.
این اثر در قطع وزیری با ۳۴۴ صفحه و تیراژ ۶۰۰۰نسخه با قیمت ۱۶۵/۰۰۰ ریال می باشد.
علاقمندان جهت تهیه این اثر می توانند با شماره ۳۱۰۱۶-۰۲۵ تماس و یا به آدرس قم، بلوار معلم مجتمع ناشران واحد ۱۱۴ فروشگاه مرکز نشر هاجر مراجعه نمایند.