ارسال مرحله دوم‌ کتابهای درسی توسط مرکز نشر هاجر

شناسه خبر : 55243

1396/11/05

تعداد بازدید : 129

(ارسال مرحله دوم‌ کتابهای درسی توسط مرکز نشر هاجر)
شایانفر مدیر عمل مرکز نشر هاجر از ارسال مرحله دوم کتابهای درسی سال ۹۷-۹۶ به مراکز استان ها خبر داد.
شایانفر بیان کرد: بیش از ۸۰ هزار جلد کتاب، شامل ۱۳ عنوان از شنبه ۷ بهمن برای مدیریت های استانی ارسال می شود.