چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب استان یزد

شناسه خبر : 55142

1396/11/03

تعداد بازدید : 110

برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب استان یزد در مدرسه حضرت نرجس

خانم خوش بین معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت نرجس استان یزد گفت: چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران امسال در استان یزد در مدرسه حضرت نرجس برگزار شد. مدیرحوزه های علمیه خواهران استان یزد همراه با معاونین، هیئت امناء استقبال خوبی از نمایشگاه شد طلاب  توانستند کتابهای مورد نیاز خود را تهیه نمایند و با تبلیغاتی که انجام شد عموم مردم هم از نمایشگاه دیدن کردند.

خوش بین اضافه کرد عناوین کتابهای امسال نسبت به سال قبل متنوع تر بود و کتابهای غرفه فاطمی و کودک مورد استقبال قرار گرفت. ما در کنار نمایشگاه غرفه ای با نام کتاب رایگان بر پا شده بود، نحوه کار این غرفه به این صورت بود که از اساتید و طلاب خواسته بودیم کتابهایی که مطالعه کردند و دیگر نیاز به آنها ندارند را به این غرفه تحویل دهند تا دیگران بتوانند از این کتاب ها استفاده نمایند.

خوش بین هدف خود را از برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب تشویق طلاب به کتابخوانی بیان کرد.