کتاب «حقوق معنوی زوجه و رابطه ی آن با مودت و رحمت» از سوی مرکز نشر هاجر به چاپ رسید.

شناسه خبر : 54927

1396/10/27

تعداد بازدید : 100

به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران شصت و ششمین جلد از آثار قرآنی با نام«حقوق معنوی زوجه و رابطه ی آن با مودت و رحمت»به قلم طاهره سترگ به چاپ رسید.

این اثر منشوری است که نمایانگر دیدگاه قرآن با تاکید بر حقوق معنوی زوجه می باشد؛ که بر اساس آن، حقوق انسانی زنان و نوع تعاملات رفتاری زوج در پناه تلطیف در حقوق و تاکید بر اخلاق با محوریت فقه اسلامی بر خاسته از متن قرآن و تفاسیر روشن گردیده است.

هر چند با ازدواج، بدن ها با یکدیگر محرم می شوند؛ اما ماهیت اساسی خانواده، پیوند و ارتباط میان روح و جان هاست. قرآن کریم هدایت جامعه را از افراد خانواده آغاز می کند؛ زیرا جامعه را قوم،قبیله، عشیره و گروه می سازد و هر یک از این ها نیزاز کانون خانواده و افراد آن سرچشمه می گیرد.خطاب ها و احکام قرآن کریم نخست متوجه تک تک مردم است و همه آن ها را به سوی صراط مستقیم هدایت می کند. سپس دستورهای نورانی خود را متوجه خانواده کرده، روابط عاطفی و معنوی میان همسران و والدین را بیان می کند

این پزوهش طبق الگوی ساختاری جدیدی شامل تقسیم بندی اقسام حقوق معنوی زوجه در اسلام به عنوان یکی از مباحث مستحدثه که به الزامی و غیر الزامی تقسیم گشته پرداخت شده است؛ که خود به نوعی نوآوری در تبویب محسوب می شود.

در قسمتی از این اثر آمده است: مودت، فقط اظهار علاقه با زبان نیست، بلکه امری حقیقی است که باید در رفتار انسان ظهور کند. از این روست که در رایات ما آمده است که اگر شخص، تنها با زبان به دین و پیامبران اظهار علاقه و مودت کند ولی رفتار با قلبش یکی نباشد او منافق است.« مودت و رحمت هر دو با هم کار ساز است، مودت بدون رحمت و خدمت به سردی کشیده می شود و رحمت بدون موّدت نیز دوام ندارد.»

کتاب«حقوق معنوی زوجه و رابطه ی آن با مودت و رحمت» دارای سه فصل می باشد. فصل اول حقوق معنوی الزامی(قانونی) زوجه، فصل دوم حقوق معنوی غیر الزامی (اخلاقی) زوجه، فصل سوم تاثیر حقوق معنوی زوجه در استحکام نظام خانواده می باشد.

این اثر در قطع رقعی با تیراژ 1000 نسخه و با قیمت90/000 ریال در زمستان 96 به چاپ رسیده است.

علاقمندان به این اثر میتوانند جهت تهیه کتاب با شماره تلفن 37842543و31015-025 تماس و یا به نشانی قم بلوار معلم مجتمع ناشران واحد 114 فروشگاه مرکز نشر هاجر مراجعه نمایند.