برگزاری یکصدو هشتمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران آغاز به کار کرد.

شناسه خبر : 53885

1396/10/07

تعداد بازدید : 50

یکصدو هشتمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران