آمار نمایشگاه های برگزار شده

شناسه خبر : 35732

1395/09/30

تعداد بازدید : 289

آمار نمایشگاه های برگزار شده

تاکنون 15 نمایشگاه برگزار شده است که زمان برگزاری 6 نمایشگاه به پایان رسیده و 9 نمایشگاه در حال برگزاری می باشد.