تمدید نمایشگاه تخصصی استان اصفهان

شناسه خبر : 35707

1395/09/30

تعداد بازدید : 302

تمدید نمایشگاه تخصصی استان اصفهان

به گزارش مدیر اجرای مرکز نشر هاجر سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران که در استان اصفهان درحال برگزاری است تا تاریخ 95/10/3 تمدید شد.