چاپ کتاب معجم اعراب الفاظ الصحیفة السجادیة

شناسه خبر : 30429

1395/06/27

تعداد بازدید : 1163

چاپ کتاب معجم اعراب الفاظ الصحیفة السجادیة
کتاب معجم اعراب الفاظ الصحیفة السجادیة در راستای معجم اعراب الفاظ نهج البلاغة از سوی مرکز نشر هاجر به چاپ رسید.

باسمه تعالی

معجم اعراب الفاظ الصحیفة السجادیة، ام البنین خالقیان-شهربانو صائب نیا

کتاب معجم اعراب الفاظ الصحیفة السجادیة در راستای معجم اعراب الفاظ نهج البلاغة  تالیف شده است. این کتاب بیانگر نقش اسم ها، نوع حروف، انواع فعل ها و اعراب و بنای آن ها و... درکتاب صحیفه سجادیه است که با استفاده از رموز و کلمات اختصاری به صورت موجز در داخل مستصیل هایی زیر الفاظ صحیفه سجادیه نوشته شده است.

از آنجا که اعراب کلمات صحیفه سجادیه در زیر آنها نوشته شده و نیز از آنجا که اگاهی از اعراب کلمات، فرد را در فهم بهتر سخنان امام سجاد(ع) یاری می دهد؛ لذا هدف پژوهش، ارائه منبعی برای طلاب و دانشجویان و پزوهشگران رشته های الهیات، ادبیات عرب و... است تا هم زمان با قرائت صحیفه سجادیه به فهم دقیق تر و بهتری دست پیدا کنند.

این کتاب ضمن حفظ وحدت رویه در اعراب کلمات، به بیان وجوه مختلف اعرابی و توضیحاتی در پاورقی پرداخته است. البته وجه غالب اعرابی در متن و سایر وجوه اعرابی در پاورقی آمده است. درتألیف این کتاب از منابع ادبیات عرب و شروح مختلف صحیفه سجادیه استفاده شده است. به منظور استفاده راحت تر مخاطبان، شیوه استفاده از کتاب و شرح کلمات  اختصاری به طور جداگانه در ابتدای آمده است.

ویژگی های کتاب:

بیان اعراب واژگان صحیفه سجادیه(تمام دعاها) به شکل موجز؛

بیان برخی مباحث صرفی و نحوی درارتباط با الفاظ صحیفه سجادیه؛

بیان وجوه مختلف اعرابی برخی از واژگان صحیفه سجادیه در پاورقی؛

شرح و توضیح مشکل الاعراب صحیفه سجادیه؛

شکل گیری کتاب مرجعی در زمینه اعراب واژگان صحیفه سجادیه برای اولین بار.

علاقه‌مندان به تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن های 4-37842543-025 تماس برقرار و یا به نشانی قم بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه 1،واحد 114 مراجعه نمایند