چاپ کتاب "انسان برای زندگی بهتر4"

شناسه خبر : 12073

1393/02/08

تعداد بازدید : 1426

چاپ کتاب
در این کتاب به طرح مباحثی پیرامون ازدواج پرداخته شده و سعی دارد با قلمی روان و نگاهی جدید به صحنه ازدواج و زندگی مجردی و تأهل ورود پیدا نماید.
انسان برای زندگی بهتر4
در این کتاب به طرح مباحثی پیرامون ازدواج پرداخته شده و سعی دارد با قلمی روان و نگاهی جدید به صحنه ازدواج و زندگی مجردی و تأهل ورود پیدا نماید.
نویسنده این کتاب که به استناد روایات و احادیث، مطالب خود را به قلم تحریر درآورده تلاش کرده است تا با توجه به مشکلات و پاشنه آشیل جوانان و زندگی اجتماعی آنان با استناد به روایات از ائمه اطهار (علیهم اسلام) به رفع این مشکلات کمک نماید.
کتاب "انسان برای زندگی بهتر4 " توسط انتشارات "مرکز نشرهاجر" و به قلم صابره وفایی زاده و بازنگری محمد استاد جعفری در 84 صفحه و تیراز 4000 نسخه در نمایشگاه تهران در معرض علاقه مندان قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که این کتاب مانند هر 3 مجموعه قبلی خود به عنوان کتاب مسابقه امسال مرکز نشرهاجر در نمایشگاه نیز در نظر گرفته شده است.