مرکز نشر هاجر

رونمایی از کتاب آیت الله امینی (۶)
افتتاح چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران در استان گیلان (۴)
بازدید مدیران، اساتید و طلاب مدارس علمیه برادران و خواهران استان کردستان از چهارمین نمایشگاه کتاب حوزه های علمیه خواهران (۶)
افتتاح چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه های علمیه خواهران گلستان با حضور آیت الله نورمفیدی (۶)
چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه های علمیه خواهران در دامغان (۱۴)
بازدید طلاب مدارس علمیه خواهران استان قم از چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب (۵)
افتتاح چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران در استان یزد (۹)
دیدار نمایندگان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با آیت الله امینی (۷)
بسته بندی و ارسال کتب به چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه های علمیه خواهران (۱۲)
چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه های علمیه خواهران استان قم (۱۶)