آخرین اخبار نشر هاجر
 • فمینیسم و دانشهای فمینیستی
  قیمت واحد : ۴۴۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • فمینیسم - تاریخچه ، نظریات ، گرایشها ، نقد
  قیمت واحد : ۴۴۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • آئینه خدا
  قیمت واحد : ۱۳۵۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • درسنامه علم النفس فلسفی
  قیمت واحد : ۸۰۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • آموزش کلام اسلامی۱
  قیمت واحد : ۱۰۸۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • آموزش کلام اسلامی۲
  قیمت واحد : ۱۰۸۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی
  قیمت واحد : ۷۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • تاریخ اسلام
  قیمت واحد : ۱۰۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • اخلاق اسلامی - مبانی و مفاهیم
  قیمت واحد : ۷۵۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • درآمدی بر زی طلبگی
  قیمت واحد : ۷۵۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • درسنامه علوم قرآنی/سطح۱
  قیمت واحد : ۲۰۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • نگاهی دوباره به روشها و فنون تدریس
  قیمت واحد : ۱۴۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد