طلاب گرامی نیازی به ثبت نام نداشته و می توانند با کد ملی و کلمه عبور کوثرنت خود وارد سامانه شوند.