نمایشگاه 27

شناسه نوشته : 10013

1393/02/10

تعداد بازدید : 1633

اماکن خرید اینترنتی در محل غرفه نشرهاجر
روز اول: 10 اردیبهشت 93
امکان خرید اینترنتی در محل غرفه نشرهاجر برقرار شد.
علاقه مندان می توانند ضمن خرید و یا بازدید از محل غرفه، خرید اینترنتی نیز داشته باشند.