آدرس تلگرام مرکز نشر هاجر

شناسه نوشته : 22282

1396/05/12

تعداد بازدید : 580

نشانی تلگرام مرکز نشر هاجر

https://t.me/nashrhajar

 

برای ارسال پیشنهادات و یا مطالب همسو با کانال، از آی دی زیر استفاده کنید.
https:// t.me/NashreHajar